Menu nawigacji stron

Wszystko na temat nowotworów i guzów mózgu

ASCO 2014: Nowotwory ośrodkowego układu nerwego

W trakcie tegorocznego zjazdu Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (ASCO) pojawiło się kilka ciekawych badań związanych z leczeniem nowotworów ośrodkowego układu nerwowego (OUN). Najlepsze informacje są dla chorujących na glejaki w II stopniu złośliwości: oligodendroglioma, astrocytoma oraz postacie mieszane. Stwierdzono, że u pacjentów powyżej 40 r. życia, którzy dodatkowo przyjęli chemioterapię – po 6 latach od startu obserwacji, jest wyraźny zysk w przeżyciach wolnych od choroby. Mediana przeżyć wolnych od progresji choroby wyniosła 4 lata dla pacjentów leczonych samą radioterapią, a dla grupy (radioterapia + chemioterapia) ten wskaźnik wyniósł ponad 10 lat. Dodatkowo 5-letnie przeżycia wolne od progresji choroby wyniosły odpowiednio: 44,1 proc. i 61,2 proc., a 10 letnie: 20,9 proc. i 50,5 proc. U pacjentów leczonych dodatkowo chemioterapią doszły niewielkie powikłania hematologiczne czy ze strony układu pokarmowego oraz zmęczenie, ale ich stopień nie był istotny. Oceniono też, że szczególnie dobrze rokującą grupą pacjentów leczonych chemioterapią PCV są kobiety, chore na skąpodrzewiaka.

Onkolodzy przyznali też, że chemioterapia może być skuteczna w leczeniu rdzeniaka u dorosłych pacjentów. Wyniki dotyczyły niewielkiej grupy 43 pacjentów, ale cała grupa leczonych dodatkowo chemioterapią (15 osób) miała istotnie dłuższe przeżycia.

W przypadku glejaka wielopostaciowego zaprezentowano badanie z którego wynika, że u chorych bez metylacji promotora MGMT – podawanie „temsirolimusu” nie poprawia wyników leczenia w porównaniu do temozolomidu.

Pokazano też, że u pacjentów z nieoperacyjnym glejakiem wielopostaciowym indukcyjne leczenie temozolomidem z bewacyzumabem daje odpowiedzi u sporej grupy 65 proc. chorych, ale nie poprawia ich przeżyć oraz powoduje wzrost toksyczności u pacjentów. Niemniej są też badania wskazujące, że w podtypie molekularnym glejaka wielopostaciowego (proneural tumors) dodanie bewacyzumabu do standardowego leczenia poprawiło medianę przeżyć z 12,2 miesiąca do 17,1 miesięcy.

nowości w leczeniu guzów mózgu ASCO.jpg

 

nowotwory ośrodkowego układu nerwowego – ASCO – więcej informacji oraz materiał video:

http://www.poasco.pl/archiwum-2014/?catid=2014&slg=nowotwory-oun-dr-n-med-monika-rucinska

http://www.poasco.pl/archiwum-2014/?catid=2014&slg=dyskusja-i-podsumowanie-prof-jacek-jassem

 

ZOBACZ:   GUZY MÓZGU – INFORMACJE O LECZENIU

 

SPIS ARTYKUŁÓW