Menu nawigacji stron

Wszystko na temat nowotworów i guzów mózgu

Immunoterpia glejaka wielopostaciowego – trwają badania kliniczne

Leczenie immunologiczne to obiecująca strategia leczenia nowotworów polegająca na aktywacji układu immunologicznego, który posiada naturalne mechanizmy obronności przeciwnowotworowej. Dotychczas immunoterapia została dopuszczona przez Komisję Europejską do stosowania w leczeniu zaawansowanego czerniaka, leczonego wcześniej zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuca (NDRP) oraz  raka nerkowokomórkowego. Trwają badania kliniczne mające ocenić skuteczność immunoterapii w leczeniu glejaka wielopostaciowego.

Podczas tegorocznej konferencji Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (ASCO), która odbędzie się dniach 3-7 czerwca 2016 roku w Chicago zaprezentowane zostały wyniki badań klinicznych i doniesienia związane z immunoterapią nowotworów w tym glejaka wielopostaciowego – Glioblastoma:

  • Randomizowane, otwarte badanie 3 fazy oceniające skuteczność niwolumabu w porównaniu do temozolomidu w skojarzeniu z radioterapią u nowo zdiagnozowanych dorosłych pacjentów z glejakiem bez metylacji MGMT (metylotransferaza O6-metyloguaniny) [CheckMate -498]
  • Bezpieczeństwo oraz działanie niwolumabu w monoterapii oraz w skojarzeniu z ipilimumabem w nawracającym glejaku: uaktualnienie wyników z badania CheckMate -143

 
Aktualna lista badań klinicznych w Polsce dotyczących immunoterapii nowotworów:
BADANIA KLINICZNE – IMMUNOTERAPIA

 

 

SPIS ARTYKUŁÓW