Menu nawigacji stron

Wszystko na temat nowotworów i guzów mózgu

FDA przyznała „zielone światło” dla terapii Optune (Novocure) w leczeniu nowo zdiagnozowanych glejaków

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zatwierdziła stosowanie terapii Optune firmy Novocure w skojarzeniu z temozolomidem w leczeniu nowo zdiagnozowanych pacjentów z guzem mózgu. Taka ścieżka leczenia ma skutkować wydłużeniem czasu przeżycia. Optune jest pierwszą od przeszło dekady zatwierdzoną przez FDA metodą, która powoduje istotne statystycznie wydłużenie ogólnego czasu przeżycia pacjentów z nowo zdiagnozowanymi glejakami To ważna informacja, bo od prawie 10 lat nie było nowych informacji dla chorych na złośliwe glejaki.

„Optune to przenośne, nieinwazyjne urządzenie, które wytwarza zmienne pola elektryczne o niskiej intensywności i średniej częstotliwości, które hamują namnażanie się komórek rakowych i powodują ich obumieranie” – czytamy w komunikacie. W badaniu nie wykazano istotnej toksyczności ogólnoustrojowej.

Rozszerzone wskazanie do stosowania Optune bazuje na wynikach EF-14 – dużego, wielonarodowego, otwartego, randomizowanego badania III fazy porównującego leczenie Optune w skojarzeniu z temozolomidem z leczeniem wyłącznie temozolomidem, którym objęto 700 pacjentów z nowo zdiagnozowanym glejakiem.

Efekt dla pacjentów? Podczas badań wykazano, że wskaźnik przeżycia dwuletniego wśród pacjentów leczonych Optune (Novocure) w skojarzeniu z temozolomidem był o 50 proc. wyższy niż wśród pacjentów leczonych wyłącznie temozolomidem. Tymczasem mediana ogólnej przeżywalności u pacjentów z nowo zdiagnozowaną chorobą wynosi ok. 15 miesięcy przy zastosowaniu dotychczasowych standardowych terapii. Niestety, nadal nie możemy powiedzieć, że to metoda, która pozwoliła na pełne wyleczenie chorych.

Znane są też zalecenia stosowania dla chorych w Unii Europejskiej. „Optune jest przeznaczony tam do leczenia pacjentów z nowo zdiagnozowanym glejakiem po zakończeniu leczenia operacyjnego i radioterapii uzupełnionej temozolomidem, równolegle do leczenia podtrzymującego temozolomidem. Terapia ta jest przeznaczona dla pacjentów w wieku 18 lat lub starszych. Jej rozpoczęcie powinno przypadać co najmniej 4 tygodnie po zakończeniu leczenia operacyjnego i radioterapii uzupełnionej temozolomidem” – uściśla komunikat.

Dalsze informacje o spółce dostępne na stronie: www.novocure.com

 

źródło: www.novocure.com

źródło: www.novocure.com

 

FDA przyznała „zielone światło” dla terapii Optune (Novocure) w leczeniu nowo zdiagnozowanych glejaków, opracował PG, foto: www.novocure.com, źródło: http://www.businesswire.com/news/home/20151006007006/pl/#.VhvUeCuCFWE, centrumprasowe.pap.pl/cp/pl/news/info/40013,13,amerykanska-agencja-ds-zywnosci-i-lekow-zatwierdza-terapie-optune-w-skojarzeniu-z-temozolomidem-do-l

 

SPIS ARTYKUŁÓW