Menu nawigacji stron

Wszystko na temat nowotworów i guzów mózgu

Nowy Gamma Knife w Katowicach!

Od 1 października 2013 roku w Uniwersyteckim Centrum Onkologii w Katowicach uruchomiony zostanie drugi w Polsce gamma knife (noż gamma) czyli supernowoczesne urządzenie do nieinwazyjnego leczenia nowotworów mózgu oraz głowy i szyi.

Jak powiedział podczas konferencji Dariusz Pietras, wiceprezes spółki Voxel S.A, która ma 50% udziałów w inwestycji: od 1 października zaczniemy przyjmować pacjentów na zabiegi gamma knife w Katowicach. Mamy nadzieję, że od stycznia podpiszemy kontrakt z NFZ na te procedury.

Ośrodek znajdujący się na terenie SPSK Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach chce specjalizować się szczególnie w leczeniu przerzutów, a nie guzów pierwotnych.

Gamma Knife w Katowicach (nóż gamma) to nieinwazyjna metoda stereotaktycznej neurochirurgii. Klasyczna operacja neurochirurgiczna usunięcia guza trwa kilka lub kilkanaście godzin i jest obarczona ryzykiem poważnych powikłań. Tymczasem po zabiegach z użyciem noża gamma powikłania zdarzają się wyjątkowo rzadko, zabieg trwa od 20 min – do dwóch godzin i jest bezbolesny. W czasie naświetlania pacjent słucha muzyki, a po „bezkrwawej” operacji prawie natychmiast wraca do normalnego życia, gdyż nie dochodzi do uszkodzenia czaszki.

 

Schorzenia leczone przez gamma knife w Katowicach:

– Guzy kąta mostowo-móżdżkowego: nerwiaki nerwu słuchowego

Oponiaki

– Malformacje tętniczo-żylne mózgowia

– Guzy przerzutowe ośrodkowego układu nerwowego

– Przetoki tętniczo-żylne

– Neuralgia nerwu trójdzielnego

– Leczenie drżenia samoistnego

– Guzy śródsiodłowe i okołosiodłowe przysadki

Od 1 stycznia 2014 katowicka placówka gdzie znajduje się gamma knife nosi nazwę:

Uniwersyteckie Centrum Okulistyki i Onkologii Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

http://kli-okul.katowice.pl

 Dr. Arkadiusz Lech, Kierownik Pracowni Gamma Knife w Katowicach – film

Więcej na temat metody Gamma Knife w Katowicach :

GAMMA KNIFE – NÓŻ GAMMA – OPIS, ZASTOSOWANIE

Radioterapia stereotaktyczna

SPIS ARTYKUŁÓW