Menu nawigacji stron

Wszystko na temat nowotworów i guzów mózgu

 

Cyberknife – nóż cybernetyczny tafił do Poznania

Jak podaje portal onkologiczny zwrotnikraka.pl Poznań został trzecim miastem w Polsce (po Gliwicach i Wieliszewie), które posiada CyberKnife, czyli nóż cybernetyczny do leczenia najtrudniejszych przypadków nowotworów. Supernowoczesne urządzenie firmy Accuray o wartości blisko 22 milionów złotych zostało już sprowadzone z USA. Nóż cybernetyczny stoi gotowy do pracy w Wielkopolskim Centrum Onkologii, które sfinansowało jego kupno pomocą za pomocą zaciągniętego kredytu.

Dynamiczny rozwój radioterapii zaowocował stworzeniem zrobotyzowanego akceleratora, który stanowi istotne uzupełnienie dla klasycznej chirurgii. Takich urządzeń jest na świecie zaledwie kilkaset. W samej samej Polsce tylko trzy (Gliwice, Wieliszew i Poznań).

CyberKnife, czyli nóż cybernetyczny to rodzaj robota o niezwykłej precyzji rzędu 0,1mm. Na ramieniu, które potrafi poruszać się w różnych kierunkach dzięki możliwości obrotu wokół kilku osi, umieszczony jest akcelerator emitujący promieniowanie fotonowe o napięciu nominalnym 6 MV. Specjalne kolimatory  kształtują wielkość  emitowanej wiązki, pozwalając na napromienianie niewielkich zmian, rzędu kilku milimetrów. Tak ograniczona wiązka promieniowania pozwala na podawanie jednorazowo wysokich dawek terapeutycznych, które przy standardowej radioterapii guza mózgu z zastosowaniem przyspieszaczy liniowych nie byłyby bezpieczne dla chorego.
 

Nóż cybernetyczny nie wymaga użycia skalpela, znieczulenia czy uśpienia. Zastosowanie CyberKnife, czyli techniki radioterapii stereotaktycznej – pozwala na dokonanie „bezkrwawej operacji”, czyli bardzo precyzyjne namierzenie guza nowotworowego i skierowanie na niego promieni. Wiązka dociera do chorych tkanek z dokładnością do ułamków milimetra. Dzięki temu do minimum zmniejsza się napromieniowanie i tym samym niszczenie zdrowych tkanek w organizmie pacjenta. Jest to niezwykle istotne w przypadku nowotworów, które zlokalizowane są w obszarze lub w pobliżu ważnych dla funkcji życiowych narządów np. prostaty, płuc, wątroby czy trzustki.

nóż cybernetyczny poznań

Realizacja jednego seansu za pomocą noża cybernetycznego trwa w zależności od indywidualnego przypadku od 45 minut do dwóch godzin – przy dźwiękach ulubionej muzyki. W trakcie napromieniania, chory obserwowany jest przez personel medyczny z wykorzystaniem 5 kamer oraz ma kontakt głosowy poprzez zastosowanie interkomu.

Leczenie napromienianiem z użyciem cyberknife (noża cybernetycznego) można zastosować w wybranych przypadkach nowotworów w celu zapewnienia najlepszych możliwych wyników leczenia. Nie jest to metoda, która jest do zastosowania u każdego pacjenta z chorobą nowotworową.

Nóż cybernetyczny (CyberKnife) przeznaczony jest dla dwóch grup pacjentów onkologicznych – takich, u których szansa na trwałe wyleczenie jest duża i w związku z tym zostają oni poddani leczeniu radykalnemu oraz chorych z zaawansowaną formą choroby nowotworowej. Tacy pacjenci, dzięki nożowi cybernetycznemu mogą zostać poddani radioterapi paliatywnej, która ma na celu poprawę komfortu życia i ograniczenie objawów choroby nowotworowej.

 

NÓŻ CYBERNETYCZNY POZNAŃ – ZASTOSOWANIE

Typowymi wskazaniami do radioterapii z zastosowaniem CyberKnife są guzy zlokalizowane w kręgosłupie (w bliskim sąsiedztwie rdzenia kręgowego), głowie, płucach i w wątrobie.

Technika cyberknife (nóż cybernetyczny) znajduje zastosowanie w przypadku:

-  guzów pierwotnych i przerzutowych zlokalizowanych w układzie nerwowym (mózgowie, rdzeń kręgowy);

-  nawroty i przerzuty nowotworów głowy i szyi;

-  guzy pierwotne i przerzutowe zlokalizowane w klatce piersiowej (płuco, śródpiersie);

- guzy pierwotne i przerzutowe zlokalizowane w jamie brzusznej (wątroba, trzustka);

- guzy pierwotne, nawrotowe i przerzuty raka prostaty i pęcherza moczowego.

Dużym atutem noża cybernetycznego jest także to, że pozwala leczyć bardzo niewielkie guzy. CyberKnife umie poradzić sobie również z guzami rozsianymi, które bardzo trudno było dotąd napromieniowywać. Kwalifikacji do tego typu leczenia dokonuje lekarz radioterapeuta po zapoznaniu się z dokumentacją medyczną.

-Leczenie tradycyjną radioterapią trwa najczęściej osiem tygodni. Część chorych podczas leczenia musi leżeć w szpitalu. To dodatkowo obciąża budżet państwa. Tarapia za pomocą noża cybernetycznego (cyberknife) jest nie tylko bezpieczna i skuteczna, ale w dłuższej perspektywie także tańsza, bo trwa od jednego do pięciu dni – podkreśla Piotr Milecki z WCO.

Pierwsze urządzenie cyberknife w Polsce zostało zainstalowane na przełomie 2010 i 2011 roku w Gliwicach. Od tego czasu w Gliwicach za pomocą noża cybernetycznego zabiegowi poddano już blisko 900 osób.

Zdaniem prof. Leszka Miszczyka – kierownika zakładu Radioterapii w Gliwicach, który uczestniczył w otwarciu poznańskiego CyberKnife, nóż cybernetyczny ma trzy podstawowe zalety:

- umożliwia operację guzów ruchomych oddechowo (np. zlokalizowanych w płucach);

- dzięki niezwykłej precyzji urządzenia zabiegowi mogą zostać poddane guzy położone w bezpośrednim sąsiedztwie ważnych (krytycznych) struktur w danym regionie;

- nóż cybernetyczny cechuje możliwość podania wysokich dawek leczniczego promieniowania oraz krótki czas samego zabiegu przy jednoczesnym braku wzrostu objawów ubocznych leczenia.

RADIOTERAPIA STEREOTAKTYCZNA

GAMMAKNIFE – NÓŻ GAMMA

Cyberknife – nóż cybernetyczny tafił do Poznania 5.00/5 (100.00%) 1 vote
 
SPIS ARTYKUŁÓW
Przeczytaj inne:
torbiel w głowie mózgu
Torbiel w głowie (mózgu)

Torbiel w głowie (mózgu) jest ograniczoną zmianą guzowatą/guzkową o strukturze workowatej, której ścianę tworzy najczęściej warstwowy układ komórek nabłonkowych, a...

Zamknij